BOKA LUNCHYOGA

Här bokar du din terminskurs i LUNCHYOGA för hösten

Anmälan är bindande. Du erhåller en bokningsbekräftelse och faktura via e-mail. När betalning är oss tillhanda är din plats garanterad. Bokad terminskurs gäller endast under den tid bokad kurs löper. Kursavgiften återbetalas ej, förutom vid uppvisande av läkarintyg och då endast för återstående del av terminen. Vid återbetalning utgår en administrativ avgift om 250 kr. Det går bra att överlåta platsen till någon annan.