BOKA TERMINSKURS

Här bokar du övriga terminskurser för hösten

Rabatt och erbjudanden kan inte kombineras
Anmälan är bindande. Du erhåller en bokningsbekräftelse och faktura via e-mail. När betalning är oss tillhanda är din plats garanterad. Bokad terminskurs gäller endast under den tid bokad kurs löper. Kursavgiften återbetalas ej, förutom vid uppvisande av läkarintyg och då endast för återstående del av terminen. Vid återbetalning utgår en administrativ avgift om 250 kr. Det går bra att överlåta platsen till någon annan.