Linda MarieHej och Välkommen till mig!

Jag erbjuder behandlingar med fokus på psykiskt, fysiskt och själsligt läkande genom samtal, stresshantering, självbildsarbete, tidsinventering, mindset, massageterapi, meditation mm. I dagens samhälle är vi otaliga individer som framförallt har en sak gemensam, nämligen att vi befinner oss i eller har befunnit oss i någon form av "självmissbruk". Jag självmissbrukade min kropp och mitt liv under många år genom överarbete, skräpätande, stress, självförtryck, destruktiva relationer, känsloförtryck, medberoende mm. Mitt liv gick i en slags negativ loop och det handlade då enligt mig om "otur"... Jag förstod inte att mitt liv upprepades i ett och samma mönster för att jag hela tiden tänkte och agerade i enlighet med ett sedan gammalt inlärt program. Jag förstod inte heller att jag led oerhörd brist på självkärlek vilket i sig medförde brist på självrespekt, självkänsla och självförtroende. Slutligen lärde jag mig dock att - Det värde andra visar mig helt baseras på det värde jag har satt på mig själv. Att finna och gå vägen till en starkare självkänsla och självkärlek kan kännas både svårt och ensamt. och i mötet med andra reducerar vi gärna delar av oss själva, delar som är så viktiga och som jag vill vara med och frigöra. Förnekar vi någon del av oss själva kan vi omöjligt bli hela och för att skapa balans i det inre och yttre behöver vi skapa balans och harmoni mellan våra tankar och emotioner samt lyssna till och möta vår fysiska kropps uttryck och våra upplevelser. Mitt utbud av behandlingar och verktyg är baserade på de utbildningar jag gått, min yrkeslivserfarenhet och egna erfarenhet av fysisk och psykisk ohälsa, stress och utmattning. Jag har tolv års yrkeserfarenhet som underkösterska inom psykiatri och missbruksvård och ca femton års erfarenhet av personlig och andligutveckling.

Varmt Välkommen att höra av dig för att få svar på eventuella frågor!

Ljus och Kärlek /Linda Marie

Boka