HISTORIA OCH FILOSOFI

det började för flera tusen år sedan

Yoga är ingen religion, det är en livsfilosofi.
Men den kan få dig att känna dig förenad med en kraft som är större än dig själv. Yoga är inget man gör, utan något man lever - åtminstone på sikt.
Yoga innebär ett holistiskt tänkande och betyder förening mellan kropp och själ, kropp och sinne.

När man utövar Yoga, stillas sinnets växlingar för en stund och man får en chans att hitta sitt inre djup och sitt inre lugn.
Yoga låter oss öva oss i att vara i nuet. Den förbättrar din relation till allt det som är du. Din odelade uppmärksamhet och medkänsla är en underbar gåva till dig själv.